Bel
ons
Terug

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij voorwaarden.net

1 Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht; In dit geval Pith|House.

Disclaimer | Algemene voorwaarden
H.J. Van der Lugt © 2013 | Amersfoort